371b0523d5
HPM110 er en økonomisk løsning til overvåking av trykk og spisstrykk på et enkelt visuelt display. Den håndholdte enheten kan installeres ved behov ved hjelp av et standard måletestpunkt, eller monteres permanent i et system. Siden HPM110 er batteridrevet, kreves ingen ekstern kabling.
HPM110 viser faktiske trykket, peak trykk, batterinivå og tekniske enheter som er valgt. Bak lys i display kan slås på ved å trykke på en knapp. Ved hjelp av knappene på frontpanelet kan brukeren slette min, max og null punkt justere trykket samt endre måleenheter. 

pdf. datablad

 

Leveringstid: normalt på lager, ellers maks.3uker
På lager
4 686,00 inkl. mva

HPM4000 er et ideelt basisnivå for hydraulisk feilsøking og diagnostikk. Det gjør at en servicetekniker kan koble til to eller tre sensorer samtidig, avhengig av versjon. Data logger kan vises i display eller eksporteres til HPMComm for videre analyse. HPMComm er en Windows-kompatibel programvare som følger gratis med alle Webtec HPM-enheter.


HPM4000 tillater ikke bare bruk og presantasjon av faktiske verdier, som volumstrøm, trykk og temperatur, men kan også vise spisstrykk, og beregne verdier slik som differensialtrykk og hydraulisk kraft.


En robuste håndholdte enheten med 3 1/2 "firkantet bakgrunnsbelyst LCD skjerm.

  • Komplett utvalg av sensorer for - trykk, volumstrøm,temperatur, turteller
  • Intelligent digital sensorer (CAN protokoll),for enklere kabling og auto konfigurasjon (bare HPM4030)
  • Analoge SR-sensorer med sensor gjenkjenning (bare HPM4020)
  • Stor 3,5 "bakgrunnsbelyst" display for rask og enkle avlesninger
  • IP67 for bruk i ekstreme forhold

pdf Datablad.

Velg pakke eller kontakt oss om du ønsker andre kombinasjoner.

Ikke på lager
18 874,50 inkl. mva
 Volumstrøm opp til 800 lpm (210 US gpm)
Trykk opp til 480 bar (7000 psi)
Temperatur opptil 120 ° C (250 ° F)
• Stor digital skjerm, justerbar kontrast
Strømningsnøyaktigheten 1% av avlest
 Spiss trykk opp til 600 bar (8700 psi)


Toveis mottrykk ventil med overtrykksvern(TM) trykk blikk beskyttelse montert som standard.

PDF Datablad

Leveringstid: 5-6 uker

 
Levering 30 dager
64 338,00 inkl. mva

RFIK Serie
(Mekaniske hydrauliske tester)

Volumstrøm opp til 200 lpm (54 US gpm)
Trykk opp til 420 bar (6000 psi)
temperatur opp til 110 ° C (230 ° F)
• Analog visning av volumstrøm, trykk og temperatur
• Fire strømningsområder : 30, 60, 120 eller 200 lpm (8, 16, 32 eller 54. US gpm)
Ingen batterier kreves


Toveis lasteventil med melloms (TM) spreng skive beskyttelse montert som standard. Ideell hydrauliske tester for små mobile maskiner.


Link til datablad


Leveringstid: 3-4 uker.
Ikke på lager
21 516,00 inkl. mva

TP125 Serie- Temperatursensorer

Robust temperatursensor i et høytrykks kapsel, ideell for hydraulisk applikasjoner. Lineær utgang gjør det ideelt for tilkobling til de fleste skjermer og datasystemer.


pdf datablad


Leveringstid: ved tomt lager opp til 4 uker.


Ikke på lager
3 028,50 inkl. mva

Nøyaktig (± 0,25% Full Scale)
Økonomisk priset
Robust design
Utganger 4 - 20mA, 0 - 5 V
• Rustfritt stål fuktet deler
Både bar og psi områdene som er tilgjengelig


Trykkområder 16, 40, 100, 250, 400, 600, 1000 bar måler eller 200, 600, 1000, 1500, 4000, 6000 7500, 10 000 psi Måler

pdf datablad

Ikke på lager
3 774,00 inkl. mva

Leveringstid: normalt på lager
På lager
355,50 inkl. mva
 Volumstrøm opp til 800 lpm (210 US gpm)
Trykk opp til 480 bar (7000 psi)
Temperatur opptil 120 ° C (250 ° F)
• Stor digital skjerm, justerbar kontrast
Strømningsnøyaktigheten 1% av avlest
 Spiss trykk opp til 600 bar (8700 psi)


Toveis mottrykk ventil med overtrykksvern(TM) trykk blikk beskyttelse montert som standard.

pdf Datablad

Leveringstid: 5-6 uker

 
Levering 30 dager
55 440,00 inkl. mva